V-Chem s.r.o.
Pohránovská 235
533 53 Pardubice

Tel.: +420 725 764 979
e-mail: chemie-shop@seznam.cz

IČO: 25967444
Obchodní podmínky

 

Obecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi obchodníkem (také "dodavatelem") a zákazníkem.
 • Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.
 • Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky. Není-li uvedeno jinak ,vše se řídí obchodním zákoníkem ČR.

 

Objednávání zboží

 •  Zboží lze objednávat prioritně pomocí internetových stránek - nákupního košíku,  emailem nebo telefonicky.
 • Každá taková objednávka musí obsahovat kontaktní údaje (jméno a příjmení, doručovací adresa, email, telefonický kontakt), způsob platby, objednávané zboží určené názvem, druhem balení, případně barevného odstínu.
 •  Přijatá objednávka se stává návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká dodáním zboží.
 • Přijaté objednávky jsou závazné, není vyžadováno žádné další potvrzení objednávky.

 

Storno objednávky, zrušení objednávky, změna objednávky

Zákazník

 • Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 24 hodin od přijetí objednávky systémem.
 • Zákazník musí v takovém případě oznámit záměr zrušení objednávky telefonicky nebo emailem a uvést číslo objednávky.
 • Číslo objednávky obdrží zákazník v potvrzovacím emailu bezprostředně po přijetí objednávky.
 • Zákazník má právo objednávku upravovat, a to do data jejího odeslání obchodníkem, stejným způsobem, jakým se provádí storno objednávky.

Obchodník

 • Obchodník si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit, za předpokladu, že: se podstatně změnila cena výrobku, popř. objednaný výrobek není dlouhodobě dostupný, zákazník nedodržel tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo s nimi nesouhasil nebo v minulosti opakovaně nepřevzal výrobky.
 • O zrušení objednávky ze strany dodavatele je dodavatel povinnen o této skutečnosti informovat zákazníka na některý z uvedených kontaktů.

 

Platba za objednané zboží

 • Zákazník se zavazuje uhradit částku za objednané zboží, poštovné a balné způsobem zvoleným v objednávce zboží, nejpozději do data splatnosti uvedeného v objednávce a potvrzovacím emailu.

 

Doručení výrobků

 • Zboží je doručováno prostřednictvím služeb přepravní služby PPL nebo některého jiného dopravce (dále jen doručovatel) nebo naší dopravou, přičemž před odesláním zboží vždy zákazníka předem informujeme o způsobu, termínu a ceně dopravy.
 • Za doručení zboží prostřednictvím doručovatele je účtována částka za poštovné a balné dle platného ceníku.
 • Dodací lhůta je u zboží skladem je 1-2 dny. U zboží, které skladem není je to 3-5 dní. Distributor nezodpovídá za dodací lhůty doručovatele.
 • V případě nemožnosti dodržet dodací lhůtu Vás kontaktujeme a budeme Vás o této skutečnosti informovat. O předání zásilky doručovateli je zákazník informován obchodníkem prostřednictvím informačního emailu na kontakt uvedený v objednávce.

 

Reklamační řád

 • Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Na veškeré zboží se uplatňuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

 

Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním

 • Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje zákazník odesláním objednávky, provedením platby na účet nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem.
 • Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

 

Povinost překontrolování zboží

 • Každá zásilka je pojištěná, proto je zákazník povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena.
 • Pokud je zásilka poničena, zákazník nepřijme zásilku a neprodleně kontaktuje obchodníka.
 • Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen ihned informovat obchodníka, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

 

Uplatnění reklamace

 • K reklamačnímu řízení budou přijato zboží pouze kompletní, v neporušeném obalu a s přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u obchodníka.
 • Reklamaci je možné uplatnit elekronicky nebo písemně.
 • Zboží lze reklamovat, jestliže: bylo dodáno zboží s vadou bylo dodáno jiné než objednané zboží.
 • Zboží nelze reklamovat, jestliže byl vadný stav způsoben: použitím zboží pro jiné účely než ke kterým je určen nesprávným skladováním živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné doručovatelem (reklamovat u doručovatele)
 • Nelze přijmout k reklamaci zboží bez dokladu prokazující nákup u obchodníka. Reklamace nebude také přijata z důvodu nevyhovujících vlastností zboží. Na takovéto situace se vztahuje Garance vrácení peněz.

 

Postup reklamace

 • Zákazník neprodleně informuje obchodníka o zjištění vadného stavu zboží.
 • Zákazík zašle vadné zboží, doručený doklad a popis vady na adresu obchodníka.
 •  Náklady spojené s doručením vadného zboží hradí zákazník.
 •  Obchodník je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží zákazníkem zpět.
 • V případě potřeby je možné požádat zákazníka o souhlas s prodloužením 30denní lhůty o dalších 30 dnů.
 • Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě. Obchodník si vyhrazuje právo nepřijmout zásilky s dobírkou či doručované jiným způsobem než je stanovený v těchto obchodních podmínkách.

 

Garance vrácení peněz do 14 dnů bez udání důvodu

 • Zákazník má možnost v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 vrátit zboží do 14 dnů od doručení bez udání důvodu.
 • Aby bylo možno tomuto vyhovět, je nutné:
 • Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na adresu obchodníka, musí být v původním obalu , nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi.
 • Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
 • Doporučujeme zboží pojistit.
 • Odpovědnost za vady vzniklé přepravou tak ponese přepravce.
 •  Částka za poštovné a balné a další doplňkové služby se nevrací.
 •  Částka za zboží bude prioritně vrácena bezhotovostním způsobem na bankovní účet sdělený zákazníkem.
 • V případě vrácení jiným způsobem bude vrácená částka snížena o náklady spojené se zasíláním peněz prostřednictvím doručovatele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavební materiály Sika

chemie-shop

Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Kód: 622,4 Kč/litr
2259.30 Kč
bez DPH 1867.19 Kč
cena za balení
Transparentní ochrana materiálů Sikafloor 400 N Elastic na balkónech, terasách a pavlačích, zejména při použití barevných chipsů. Pouze pro venkovní použití.
Spotřeba: 0,15 kg/m2
Materiál není trvale skladem.
Doba dodání cca 10 pracovních dnů od objednání
Kód: 328,- Kč/kg
2381.30 Kč
bez DPH 1968.02 Kč
cena za balení
Elastický, jednosložkový, vodotěsný povlak na beton, cementové podklady, dlažbu, staré nátěry na balkónech, terasách, lodžiích, schodištích apod. Je matný, překrývající trhliny, mechanicky a UV odolný, odolávající povětrnostním vlivům. Použití pouze v exteriéru.
Spotřeba: 2 x 0,2-0,4 kg/m2/ mm.
Čištění : Verdünner C
Kód: 628,8,- Kč/kg
7608.50 Kč
bez DPH 6288.02 Kč
cena za balení
UV odolný transparentní matný polyuretanový uzavírací nátěr na epoxi povlaky. Nevhodný do mokrých provozů.
Míchací poměr: 80:20.
Spotřeba: 0,15–0,2 kg/m2 na hladký povrch.
Čištění: Verdünner C.
Kód: 247,2 Kč/kg
8973.40 Kč
bez DPH 7416.03 Kč
cena za balení
Vysoce elastický materiál na polyuretanové bázi překlenující trhliny určený pro parkovací plochy, podlahy hromadných garáží, rampy, dopravní nájezdy ap. Penetrace: Sikafloor 156. Bez rozpouštědel. Součást systému – podrobnější údaje viz TL. Čištění : Verdünner C.
Kód: 193,6 Kč/kg
7027.70 Kč
bez DPH 5808.02 Kč
cena za balení
Nízkoviskózní elastický materiál na polyuretanové bázi překlenující trhliny určený pro parkovací plochy, hromadné garáže, rampy, dopravní nájezdy ap. Penetrace: Sikafloor 156. Bez rozpouštědel. Součást systému – viz TL.
Míchací poměr: (A:B)=74 : 26 + křem. písek.
Spotřeba: dle TL.
Čištění : Verdünner C.
Dodací doba 10 pracovních dnů od objednání.
Kód: 534,4 Kč/kg
6466.20 Kč
bez DPH 5343.97 Kč
cena za balení
Barevný elastický uzavírací matný nátěr na bázi polyuretanů, UV odolný, nežloutnoucí. Univerzální na PU i EP podklady, pro vnitřní i vnější použití. Chemicky odolný. Spotřeba: 0,1-0,15 kg/m2.
Čištění: Verdünner C.
Dostupnost materiálu 10 dnů od objednání.
Kód: 268,8 Kč/kg
8131.20 Kč
bez DPH 6720.00 Kč
cena za balení
Ochranná vrstva s vysokou chemickou odolností, překlenující trhliny na bázi epoxidových pryskyřic. Vhodná pro záchytné vany, jímky na beton, cementový potěr a jiné minerální podklady. Odolává povětrnostním vlivům. Při aplikaci na svislých plochách přidat tixotropní přísadu.
Penetrace :Sikafloor 156.
Míchací poměr: (A:B)= 85 : 15.
Spotřeba : 1,6 kg/m2/mm.
Ředidlo: Verdünner C.
Dodací doba 10 pracovních dnů od objednání.
Kód: 276,- Kč/kg
Dostupnost: na dotaz
8349.00 Kč
bez DPH 6900.00 Kč
cena za balení
Samonivelační podlah. vrstva na epoxid. bázi s extrémní odolností vůči chemikáliím, bez rozpouštědel, vhodná zejména pro záchytné vany, podlahy ve skladech chemikálií, v chemickém průmyslu, laboratořích apod.
Míchací poměr: (A:B)= 9 : 1 + křem. písek 0,1-0,3 mm.
Penetrace: SF 156. Spotřeba: 1,8 kg/m2/mm,
Čištění: Verdünner C
Dodací doba 10 pracovních dnů od objednání.
Kód: 271,- Kč/kg
8198.00 Kč
bez DPH 6775.21 Kč
cena za balení
Pojivo na bázi epoxid. pryskyřic bez rozpouštědel s extrémně nízkými emisemi VOC. Vhodné jako samonivelační hladká stěrka (tl. cca 1,5 mm),nebo hladký či strukturovaný nátěr (tl. 0,5-1 mm). Použití: podlahy s normálním až středně těžkým mechanickým namáháním pro „čisté prostory“, laboratoře, elektronický, farmaceutický, automobilový, letecký a potravinářský průmysl, výrobu optiky atp.
Penetrace: Sikafloor®-144/156.
Spotřeba podle způsobu použití – viz TL
Dodací doba 10 pracovních dnů od objednání.
Kód: 464,- Kč/kg
5614.40 Kč
bez DPH 4640.00 Kč
cena za balení
Transparentní povlak na bázi epoxidových pryskyřic určený na povrstvení vyrobená z křemičitých písků, chipsů, pojivo pro zátěžové potěry. Aplikace: gumová stěrka, hladítko.
Spotřeba: 0,5-0,8 kg/m2.
Čištění: Verdünner K.
Dodací doba 10 pracovních dnů od objednání.
V-Chem s.r.o.
Pohránovská 235
533 53 Pardubice

Tel.: +420 725 764 979
e-mail: chemie-shop@seznam.cz

IČO: 25967444
Nemůžete se přihlásit, nebo se nechcete registovat?
Objednávky přijímáme též na telefonu +420 725 764 979
nebo na mailu: chemie-shop@seznam.cz
chemie-shop
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one