V-Chem s.r.o.
Pohránovská 235
533 53 Pardubice

Tel.: +420 725 764 979
e-mail: chemie-shop@seznam.cz

IČO: 25967444
Obchodní podmínky

 

Obecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi obchodníkem (také "dodavatelem") a zákazníkem.
 • Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.
 • Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky. Není-li uvedeno jinak ,vše se řídí obchodním zákoníkem ČR.

 

Objednávání zboží

 •  Zboží lze objednávat prioritně pomocí internetových stránek - nákupního košíku,  emailem nebo telefonicky.
 • Každá taková objednávka musí obsahovat kontaktní údaje (jméno a příjmení, doručovací adresa, email, telefonický kontakt), způsob platby, objednávané zboží určené názvem, druhem balení, případně barevného odstínu.
 •  Přijatá objednávka se stává návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká dodáním zboží.
 • Přijaté objednávky jsou závazné, není vyžadováno žádné další potvrzení objednávky.

 

Storno objednávky, zrušení objednávky, změna objednávky

Zákazník

 • Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 24 hodin od přijetí objednávky systémem.
 • Zákazník musí v takovém případě oznámit záměr zrušení objednávky telefonicky nebo emailem a uvést číslo objednávky.
 • Číslo objednávky obdrží zákazník v potvrzovacím emailu bezprostředně po přijetí objednávky.
 • Zákazník má právo objednávku upravovat, a to do data jejího odeslání obchodníkem, stejným způsobem, jakým se provádí storno objednávky.

Obchodník

 • Obchodník si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit, za předpokladu, že: se podstatně změnila cena výrobku, popř. objednaný výrobek není dlouhodobě dostupný, zákazník nedodržel tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo s nimi nesouhasil nebo v minulosti opakovaně nepřevzal výrobky.
 • O zrušení objednávky ze strany dodavatele je dodavatel povinnen o této skutečnosti informovat zákazníka na některý z uvedených kontaktů.

 

Platba za objednané zboží

 • Zákazník se zavazuje uhradit částku za objednané zboží, poštovné a balné způsobem zvoleným v objednávce zboží, nejpozději do data splatnosti uvedeného v objednávce a potvrzovacím emailu.

 

Doručení výrobků

 • Zboží je doručováno prostřednictvím služeb přepravní služby PPL nebo některého jiného dopravce (dále jen doručovatel) nebo naší dopravou, přičemž před odesláním zboží vždy zákazníka předem informujeme o způsobu, termínu a ceně dopravy.
 • Za doručení zboží prostřednictvím doručovatele je účtována částka za poštovné a balné dle platného ceníku.
 • Dodací lhůta je u zboží skladem je 1-2 dny. U zboží, které skladem není je to 3-5 dní. Distributor nezodpovídá za dodací lhůty doručovatele.
 • V případě nemožnosti dodržet dodací lhůtu Vás kontaktujeme a budeme Vás o této skutečnosti informovat. O předání zásilky doručovateli je zákazník informován obchodníkem prostřednictvím informačního emailu na kontakt uvedený v objednávce.

 

Reklamační řád

 • Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Na veškeré zboží se uplatňuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

 

Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním

 • Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje zákazník odesláním objednávky, provedením platby na účet nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem.
 • Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

 

Povinost překontrolování zboží

 • Každá zásilka je pojištěná, proto je zákazník povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena.
 • Pokud je zásilka poničena, zákazník nepřijme zásilku a neprodleně kontaktuje obchodníka.
 • Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen ihned informovat obchodníka, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

 

Uplatnění reklamace

 • K reklamačnímu řízení budou přijato zboží pouze kompletní, v neporušeném obalu a s přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u obchodníka.
 • Reklamaci je možné uplatnit elekronicky nebo písemně.
 • Zboží lze reklamovat, jestliže: bylo dodáno zboží s vadou bylo dodáno jiné než objednané zboží.
 • Zboží nelze reklamovat, jestliže byl vadný stav způsoben: použitím zboží pro jiné účely než ke kterým je určen nesprávným skladováním živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné doručovatelem (reklamovat u doručovatele)
 • Nelze přijmout k reklamaci zboží bez dokladu prokazující nákup u obchodníka. Reklamace nebude také přijata z důvodu nevyhovujících vlastností zboží. Na takovéto situace se vztahuje Garance vrácení peněz.

 

Postup reklamace

 • Zákazník neprodleně informuje obchodníka o zjištění vadného stavu zboží.
 • Zákazík zašle vadné zboží, doručený doklad a popis vady na adresu obchodníka.
 •  Náklady spojené s doručením vadného zboží hradí zákazník.
 •  Obchodník je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží zákazníkem zpět.
 • V případě potřeby je možné požádat zákazníka o souhlas s prodloužením 30denní lhůty o dalších 30 dnů.
 • Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě. Obchodník si vyhrazuje právo nepřijmout zásilky s dobírkou či doručované jiným způsobem než je stanovený v těchto obchodních podmínkách.

 

Garance vrácení peněz do 14 dnů bez udání důvodu

 • Zákazník má možnost v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 vrátit zboží do 14 dnů od doručení bez udání důvodu.
 • Aby bylo možno tomuto vyhovět, je nutné:
 • Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na adresu obchodníka, musí být v původním obalu , nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi.
 • Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
 • Doporučujeme zboží pojistit.
 • Odpovědnost za vady vzniklé přepravou tak ponese přepravce.
 •  Částka za poštovné a balné a další doplňkové služby se nevrací.
 •  Částka za zboží bude prioritně vrácena bezhotovostním způsobem na bankovní účet sdělený zákazníkem.
 • V případě vrácení jiným způsobem bude vrácená částka snížena o náklady spojené se zasíláním peněz prostřednictvím doručovatele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavební materiály Sika

chemie-shop

Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

tmely polyuretanové, hybridní

Kód: 175,50 Kč/290 ml
Dostupnost: Skladem
212.40 Kč
bez DPH 175.54 Kč
cena za balení
 ks
Sikaflex Crystal Clear je univerzální tmel a lepidlo průhledné elastické. vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití, má dobrou přilnavost pro většinu stavebních materiálů včetně kovu, skla, betonu, sádrokartonu, polyesteru, plastu. Je vhodný pro vodorovné i svislé spáry interiérů i exteriérů.
Barva: transparentní
Balení: kartuš 290 ml

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Signálním slovem: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence:
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít.

Odstranění:
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
Kód: 261,80 Kč/ks
Dostupnost: Skladem
316.80 Kč
bez DPH 261.82 Kč
cena za balení
Sikaflex PRO-3 concrete grey
Těsnící trvale elastický tmel na bázi polyuretanu s vysokou odolností proti chemikáliím, pohonným hmotám a odpadním vodám. Použití: těsnění spár v chemicky zatížených provozech, garážích, čistírnách odpadních vod, vhodný i pro pojížděné spáry v podlahách.
Celková změna tvaru 20%, tvrdost Shore A: 35.
Aplikace ruční nebo tlakovou pistolí.
Vydatnost: 600 m = cca 2,5 m spáry 20/12 mm nebo 1,6 m spáry 25/15.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Signálním slovem: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence:
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít.

Opatření:
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Odstranění:
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
Kód: 204,80 Kč/ks
Dostupnost: Skladem
247.80 Kč
bez DPH 204.79 Kč
cena za balení
Tmel na bázi PU vhodný na těsnění spár, balkónových, fasádních a kovových obkladů, okolo oken a dveří. Používá se též na těsnění spár v betonu, pórobetonu, cihlovém zdivu, ve dřevě i kovových konstrukcích. Není vhodný na těsnění skel, podlahových spár a na použití při trvalém zatížení vodou.
Spotřeba: 310 ml = cca 3 m spáry 15/8 mm.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Signálním slovem: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence:
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít.

Opatření:
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Odstranění:
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
Kód: 342,80 Kč/balení
Dostupnost: Skladem
414.80 Kč
bez DPH 342.81 Kč
cena za balení
Lepící a těsnící tmel na bázi PU s urychleným tuhnutím, umožňuje pevné spojení a trvalou pružnost. Odolává vlivům povětrnosti a stárnutí. Celk. změna tvaru: 10%, tvrdost Shore A: 40-45. Umožňuje lepení betonu a stavebních dílů všeho druhu, tmelení spár v běžných stavebních materiálech.
Aplikace: ruční, tlakovou pistolí, event. špachtlí.
Vydatnost: 310 ml = cca 2 m spáry 15/10 mm.
Barva: šedá,

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Signálním slovem: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Prevence:
P260 Nevdechujte prach/ dým/ plyn/ mlhu/ páry/ aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

Opatření:
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P342 + P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Odstranění:
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
Kód: 185,30 Kč/balení
Dostupnost: Skladem
224.20 Kč
bez DPH 185.29 Kč
cena za balení
Lepicí a těsnicí tmel na bázi PU s urychleným tuhnutím, umožňuje pevné spojení a trvalou pružnost. Odolává vlivům povětrnosti a stárnutí. Celková změna tvaru: 10 %, tvrdost Shore A: 35. Umožňuje lepení betonu a stavebních dílů všeho druhu, tmelení spár v běžných stavebních materiálech.
Aplikace: ruční, tlakovou pistolí, event. špachtlí.
Vydatnost: 310 ml = cca 2 m spáry 15/10 mm.
Barvy: bílá, šedá, béžová, hnědá, černá, třešňová

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Signálním slovem: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence:
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice.

Opatření:
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Odstranění:
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
Kód: 312,80 Kč/balení
Dostupnost: Skladem
378.50 Kč
bez DPH 312.81 Kč
cena za balení
Sikaflex®-TS Plus je 1-komponentní těsnící hmota na polyuretanové bázi speciálně vhodná pro těsnění ocelových nádrží, smaltovaných povrchů nebo nerezové oceli. Reakcí se vzdušnou vlhkostí vytváří Sikaflex®-TS Plus elastickou těsnící hmotu.
Celková změna tvaru 15%.
Balení: Monoporce 600 ml.
Skladem 80 kusů

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Signálním slovem: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Prevence:
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

Opatření:
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P342 + P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Odstranění:
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
Kód: 375,- Kč/balení
Dostupnost: Skladem
453.80 Kč
bez DPH 375.04 Kč
cena za balení
Těsnící trvale elastický tmel na bázi polyuretanu s vysokou odolností proti chemikáliím, pohonným hmotám a odpadním vodám. Použití: těsnění spár v chemicky zatížených provozech, čerpacích stanicích, záchytných vanách, tancích, stáčecích provozech apod. Nevhodný do bazénů.
Celková změna tvaru 25%, tvrdost Shore A: 35.
Aplikace ruční nebo tlakovou pistolí.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Signálním slovem: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Prevence:
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/mlhy/ par/ aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

Opatření:
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P342 + P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Kód: 220,50 Kč/balení
Dostupnost: Skladem
266.80 Kč
bez DPH 220.50 Kč
cena za balení
Trvale elastický tmel na bázi STP, bez zápachu a rozpouštědel, výborně odolává povětrnosti a UV záření. Vhodný pro všechny druhy dilatačních a styčných spár z rozdílných porézních i neporézních materiálů, např. beton, kovy, cihla, kámen, omítky, tvrzené PVC apod. Pro spáry kolem oken, dveří, parapetů, okapových profilů, fasádních prvků apod. Barva šedá
Dovolená celková změna tvaru: 25%, tvrdost Shore A: 25.
Aplikace: ruční nebo tlakovou pistolí.
Čištění pomocí Sika® Colma nebo ubrousků Sika® TopClean-T.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Není nebezpečnou látkou nebo směsí.
Kód: 248,- Kč/balení
Dostupnost: Skladem
300.00 Kč
bez DPH 247.93 Kč
cena za balení
SikaBond® AT-Metal je lepidlo pro vnitřní i venkovní použití, vhodné pro lepení a těsnění kovových prvků fasád a střech, střešních krytin, obkladových panelů, kovových plechů, spár, světlíků, kovových plášťů apod.SikaBond® AT-Metal má vynikající přilnavost na neporézních podkladech, specielně na kovech (hliníku, mědi, pozinkované oceli, nerezu apod.), a mnoha plastech ( PVC, práškové barvě apod. )

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Není nebezpečnou látkou nebo směsí.
V-Chem s.r.o.
Pohránovská 235
533 53 Pardubice

Tel.: +420 725 764 979
e-mail: chemie-shop@seznam.cz

IČO: 25967444
Nemůžete se přihlásit, nebo se nechcete registovat?
Objednávky přijímáme též na telefonu +420 725 764 979
nebo na mailu: chemie-shop@seznam.cz
chemie-shop
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one